Vyhledávání místnosti

Vyhledávání místností slouží ke grafickému zobrazení a vyznačení zvolené místnosti na půdorysu daného podlaží.

Z nabídky Budova vyberte požadovanou budovu. Tímto krokem dojde k načtení seznamu místností do nabídky Místnost. Z ní vyberte požadovanou místnost. Místnosti se nabízí ve tvaru "místní kód název", např. P1.01 chodba nebo 1.57a učebna. Kód je složen z čísla podlaží 1 (podzemní podlaží má tvar P1) a čísla místnosti 57a. K nalezení místností lze využít vyhledávání podle prvního znaku, tzn. pokud do pole Místnost napíšete 2, výběr místností skočí na místnosti ve druhém podlaží. Po výběru místnosti klikněte na tlačítko Zobrazit. V pravé části okna se zobrazí grafické zobrazení plánu podlaží se zvýrazněnou zvolenou místností. Pro přiblížení/oddálení/vycentrování grafického plánu podlaží použijte tlačítka v pravém horním rohu