Vyhledání tras

Vyhledávání tras slouží k naplánování trasy ke zvolené budově a jejímu zobrazení na mapě. Využit je plánovač tras portálu www.mapy.cz. Stačí tedy zadat, zda bude trasa realizována pěšky či autem, zadat výchozí místo (je doplňováno dynamicky podle zadávaných údajů) a cílové místo (automaticky se přednaplní podle budovy, kterou zvolíte v jiné záložce). Po tomto zadání klikněte na tlačítko Zobrazit. V pravé části okna se zobrazí mapa s vyznačenou trasou.